รูปภาพของadministrator admin
ICT@27th WUNCA
โดย administrator admin - Wednesday, 20 November 2013, 1:37AM
 

ICT@27th WUNCA

อัพเดทล่าสุดเมื่อ ประมาณ​ 4 เดือนที่แล้ว
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีไหว้ครู ICT และศึกษาดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 เวลา 19.00 น ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท มีพิธีไหว้ครู ICT โดยมี อ.ดร.อุดม หอมคำ ประธานสาขาฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อ.ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ อ.ดร.นุชจรี บุญเกต และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่น วันที่ 15 เวลา 9.00 น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะศึกษาดูงานได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้ง ที่ 27 (Workshop on Uninet Network & Computer Application – WUNCA) เพื่อรับรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาในระดับประเทศ เรียนรู้และรับทราบข้อมูลด้านเครือข่ายการศึกษาและการวิจัยในระดับนานาชาติตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ช่วยให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สามารถพัฒนาขีดความสามารถไปสู่นักเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีศักยภาพได้