ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ "ICT BE SMART รอบรู้ไอซีทีอย่างมีคุณภาพ"

Skip course categories

Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of ผศ.ดร.ประชิต  อินทะกนก
ปริญญาเอกต้องอ่าน
by ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก - Tuesday, 26 November 2013, 3:49 PM
 

Instructional Strategies for Online Courses

Effective online instruction depends on learning experiences appropriately designed and facilitated by knowledgeable educators. Because learners have different learning styles or a combination of styles, online educators should design activities that...

Read the rest of this topic
(3000 words)
 
Picture of administrator admin
ICT@27th WUNCA
by administrator admin - Wednesday, 20 November 2013, 1:37 AM
 

ICT@27th WUNCA

อัพเดทล่าสุดเมื่อ ประมาณ​ 4 เดือนที่แล้ว
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีไหว้ครู ICT และศึกษาดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 เวลา 19.00 น ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท มี...
Read the rest of this topic
(24 words)
 
Picture of administrator admin
KM center การสร้างศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
by administrator admin - Wednesday, 20 November 2013, 1:37 AM
 

KM center การสร้างศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อัพเดทล่าสุดเมื่อ ประมาณ​ 3 เดือนที่แล้ว · ถ่ายที่ อาคารล้านช้าง ม.รภ.สุรินทร์
วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2556 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการ KM Center การสร้างศูนย์การแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อ...
Read the rest of this topic
(11 words)