ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ "ICT BE SMART รอบรู้ไอซีทีอย่างมีคุณภาพ"

ข้าม ประเภทของรายวิชา

ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผศ.ดร.ประชิต  อินทะกนก
ปริญญาเอกต้องอ่าน
โดย ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก - Tuesday, 26 November 2013, 3:49PM
 

Instructional Strategies for Online Courses

Effective online instruction depends on learning experiences appropriately designed and facilitated by knowledgeable educators. Because learners have different learning styles or a combination of styles, online educators should design activities that...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(3000 คำ)
 
รูปภาพของadministrator admin
ICT@27th WUNCA
โดย administrator admin - Wednesday, 20 November 2013, 1:37AM
 

ICT@27th WUNCA

อัพเดทล่าสุดเมื่อ ประมาณ​ 4 เดือนที่แล้ว
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีไหว้ครู ICT และศึกษาดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 เวลา 19.00 น ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท มี...
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(24 คำ)
 
รูปภาพของadministrator admin
KM center การสร้างศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย administrator admin - Wednesday, 20 November 2013, 1:37AM
 

KM center การสร้างศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อัพเดทล่าสุดเมื่อ ประมาณ​ 3 เดือนที่แล้ว · ถ่ายที่ อาคารล้านช้าง ม.รภ.สุรินทร์
วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2556 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการ KM Center การสร้างศูนย์การแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อ...
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(11 คำ)